Pin mặt trời LONGi LR4-72HBD 415-435M

Pin mặt trời LONGi LR4-72HBD 415-435M

Model LR4-72HBD
Standard IEC/UL
Eff 19.2~19.4%
Size 2131×1052×35mm
Weight 28.5kg

Sản phẩm khác

Hotline: 1900 989819