Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy

Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy

Hình ảnh đại diện các phòng ban của Tập đoàn Coteccons đã có buổi làm việc và tìm hiểu về sản phẩm quạt hút Whifa của Tập đoàn TaeHwa Hàn Quốc.


Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy


Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy


Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy


Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy


Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy


Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy


Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy


Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy


Đại diện Coteccons thăm và làm việc tại nhà máy
Hotline: 1900 989819